Process box

... spracováva sa ...

Často kladené otázky

1.Prečo je nutné vymeniť rozvody vody, kanalizácie, plynu alebo vzduchotechniky?

Rekonštruované bytovky boli v prevažnej väčšine postavené v rokoch 1960 – 1980. Predpokladaná životnosť vtedy používaných materiálov bola 25-30 rokov. Z toho jasne vyplýva, že súčasné rozvody sú za hranicou svojej životnosti a ich výmena je nevyhnutná. Aj v prípade, že bytovka nemá momentálne žiadne problémy s rozvodmi, je vysoká pravdepodobnosť, že tie problémy sa skôr či neskôr objavia a bavíme sa o horizonte približne 5 rokov.

2.Aké problémy vznikajú pri starých rozvodoch?

Problémy vznikajú na všetkých troch médiách.

  • Kanalizácia: je väčšinou azbestová a najčastejším zdrojom porúch je kanalizačná odbočka od toalety, ktorá sa časom začína rozpadať a je nutné ju vymeniť. Problém sa netýka iba azbestovej kanalizácie, ale už sme sa v praxi stretli aj s poškodenými liatinovými alebo plastovými potrubiami.
  • Voda: Najväčším problémom vodovodných potrubí z vnútornej strany je inkrustácia (zanesenie potrubia minerálnymi látkami, čo spôsobí zmenšenie vnútorného priemeru = slabý prietok) Z vonkajšej strany bývajú potrubia veľmi často skorodované a dochádza k ich lokálnym poškodeniam. Neodmysliteľným problémom je aj nedostatočná hrúbka potrubí, čo má značný vplyv na spotrebu energie domu.
  • Plyn: Plynové potrubia v mnohých prípadoch neboli opatrené antikoróznym náterom, bývajú na mnohých miestach prehrdzavené, čim vznikajú opäť lokálne poruchy.

3. Kedy je možná rekonštrukcia?

Rekonštrukciu rozvodov je možné robiť v ktoromkoľvek období v roku, práce sa robia v interiéri a nie sme tým pádom ovplyvnení vonkajšou teplotou a počasím.

4. Aké materiály je vhodné použiť pri rekonštrukcii rozvodov?

V prípade rekonštrukcie by mali byť hlavnými faktormi výberu materiálu životnosť systému, poruchovosť spojov, komfort užívateľov a rýchlosť inštalácie. Cena je tak isto veľmi dôležitá, ale nemala by byť prvoradá, pretože takúto rekonštrukciu chceme robiť raz za 50 rokov a nie opakovať sa po desiatich rokoch, s čím sme sa v praxi bohužiaľ už tiež stretli.

  • Kanalizácia: pri kanalizácii sa odstraňujú staré potrubia s dobrým útlmom hluku. V súčasnosti bežne používané plastové systémy nie sú dostačujúce a je nutné preto zvoliť odhlučnený plastový systém. V našom prípade REHAU RAUPIANO
  • Voda: voda je systém fungujúci pod relatívne vysokým tlakom a hlavným kritériom by hlavne mala byť spoľahlivosť spojov. Odporúčame systém REHAU RAUTITAN (10 ročná záruka od výrobcu a 100% spoľahlivosť spojov.) Naopak nevhodnými systémami sú závitové alebo zvarované spoje z pozinkovanej ocele alebo z plastu PPR.
  • Plyn: Pri plynových potrubia odporúčame používať medené systémy spájané lisovaním, naopak neodporúčame používať akýkoľvek systém spájaný zváraním. Zváranie je proces časovo náročný a pri inštalácii v bytových jadrách aj nebezpečný.

5. Koľko nás to bude stáť?

Štandardná výmena v bežnom paneláku – voda, plyn, kanalizácia, likvidácia azbestu, umakartová stena sa v závislosti od použitých dimenzii a materiálov pohybuje približne 900-950 € s DPH. V tejto sume nie sú zarátané ležaté rozvody.

6. Ako dlho trvá rekonštrukcia? Ako dlho bude odstávka?

Rekonštrukcia stúpacích rozvodov v jednom byte trvá v štandardnom prípade jeden cely pracovný deň. V prípade dodatočných stavebných prác sa môže rekonštrukcia predĺžiť o jeden až dva dni. Odstávka trvá vždy jeden pracovný deň, v prípade vyšších stúpačiek (12 poschodí) sa pokračuje v rekonštrukcii aj na vyšších poschodiach a odstávka energii trvá dva až tri dni. Prítomnosť majiteľa bytu je nutná len v deň inštalácie rozvodov v jeho byte.

7. Môže dôjsť pri likvidácii azbestového kanalizačného potrubia k ohrozeniu zdravia?

Jednoznačne áno. Azbest je materiál obsahujúci rakovinotvorné látky a na jeho likvidáciu existuje zákonná forma( zákon 355/2007 Z.z. ) Azbest môže likvidovať iba firma s oprávnením na likvidáciu azbestových látok. Naša spoločnosť je držiteľom tohto oprávnenia č. OPPL/2916/2015. Zároveň každá stavba musí byt schválená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

8. Je možné výmenou rozvodov dosiahnuť nejaké úspory?

Áno, správnym zaizolovaním rozvodov teplej vody je možné ušetriť značné náklady na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). Z praxe máme presné vyčíslenie z bytovky z Púchova, kde po výmene rozvodov došlo k ročnej úspore nákladov na prípravu TÚV 96,08 GJ, čo predstavuje 2942,40 €/rok. Bytový dom má 64 bytov.

9. Momentálne máme problémy s kanalizáciou, je nutné vymeniť vodu a plyn?

Naše odporúčanie je jednoznačne áno. Rekonštrukcia je veľmi náročná pre organizáciu vlastníkov bytov, vstupuje sa priamo do ich bytov a zároveň sa rozoberá zadná stena vo WC. Výmenou kanalizačného potrubia vyriešime problém kanalizácie, ale ponecháme tam ostatné potrubia, ktoré sú viac ako tridsať rokov staré a ich bezporuchovosť nevie nikto garantovať. Aby sa podobne náročná rekonštrukcia neopakovala opäť o 5 rokov, možno už aj o rok, odporúčame vymeniť všetky staré potrubia.

10. Aký veľký otvor je potrebný na výmenu rozvodov za WC?

Výmenu nie je možné realizovať cez otvory určené na výmenu plynomeru a vodomerov a otvor približne 40x50cm nie je postačujúci. V tomto prípade musia vysekať staré rozvody z betónovej podlahy a je nutné vyhotoviť väčší otvor (viď naše referencie)

11. Čo robiť v prípade poruchy a reklamácie?

informácie nájdete na samostatnej podstránke "PORUCHY"