Process box

... spracováva sa ...

Certifikáty a licencie

Naša spoločnosť disponuje zamestnancami, ktorí majú potrebné osvedčenia na vykonávanie špeciálnych prác spojených s výmenou TZB. V zmysle novej normy GDPR ich však neposkytujeme tretej strane. V prípade záujmu sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.Osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

 • Príprava zamestnancov exponovaných prachu z azbestu
 • Opravy vyhradených technických plynových zariadení
 • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
 • Montáž lisovaných spojov na potrubí z medených materiálov
  podľa TPP 700 01
 • Odborné využitie veľmi toxických a toxických látok
 • Osvedčenie o práci s produktami SANHA
 • Osvedčenie o práci s toxickými látkami
 • Osvedčenie k realizácii potrubných systémov UNOPOR
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických plynových zariadení


Certifikát:

 • Odborná autorizácia a kvalifikácia - REHAU
 • Príprava zamestnancov exponovaných prachu z azbestu
 • Merače pretečeného množstva vody

Potvrdenie:

 • Montáž meračov pretečeného množstva vody


Oprávnenia:

 • Technológia aplikácie protipožiarnych systémov Würth
 • Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
 • Oprávnenie na opravu plynových technických zariadení