Process box

... spracováva sa ...

Likvidácia azbestu

Azbest

Neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukcie kanalizácie je u nás likvidácia zdraviu nebezpečných azbestocementových materiálov. Tento materiál bol v časoch socialistickej výstavby používaný v rozvodoch kanalizácie ako vhodný tepelnoizolačný a zvukovo izolačný materiál. Pri lámaní, štiepení a rozbíjaní azbestu sa do ovzdušia dostávajú nebezpečné mikroskopické častice, ktoré môžu v krajnom prípade spôsobiť smrť. Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia OPPL/2916/2015. V rámci likvidácie azbestu na jednotlivých stavbách je nutná spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia. Naša spoločnosť zabezpečuje likvidáciu „na kľúč“, teda bez zbytočného zaťažovania vlastníkov bytov komplikovanou administratívou.

Naše služby:

  • Komplexné spracovanie potrebnej administratívy a komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia
  • Zabezpečenie priestoru rekonštrukcie proti úniku azbestocementových častíc do ovzdušia
  • Odborná demontáž kanalizačných potrubí a likvidácia nebezpečného odpadu bez ohrozenia zdravia vlastníkov bytov

O azbeste

Typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočná žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny. Odolný je voči kyselinám a zásadám, nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom preto sa používal na výrobu strešných krytín (eternitu), izolácií potrubia, filtračných tkanín. Pre svoju tepelnú odolnosť sa používal taktiež na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia. Vlákna sa splietajú a vznikajú ohňovzdorné látky a dosky. Ako nehorľavá vláknitá prísada sa používal do cementov, ako nehorľavá nástreková hmota, požiarna izolácia a pod.

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien, ktoré sa pri mechanickom poškodení dostávajú do vzduchu. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku a používanie je na Slovensku zakázané.

Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Na území Slovenska smie azbestové materiály odstraňovať (napr. starú krytinu) iba oprávnená spoločnosť. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva. Odstránený azbest musí byť stabilizovaný a uskladnený na skládke s príslušným povolením.

Rekonštrukcia stúpacích rozvodov

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Zistiť viac

Výmena ležatých rozvodov

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Zistiť viac

Likvidácia azbestu

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Zistiť viac