Process box

... spracováva sa ...

Spoločnosť E - RAN TZB, s.r.o.

„Havarijné odstraňovanie porúch je vždy drahšie ako správne naplánovaná komplexná rekonštrukcia stúpacích rozvodov.“

Spoločnosť E - RAN TZB, s.r.o., vznikla v roku 2014 po trojročnej spolupráci spoločností M2 BAU s.r.o. a E-RAN SLOVAKIA s.r.o. Spoločne sme v rokoch 2012-2014 obnovili viac ako 1 500 bytových jednotiek. V záujme skvalitnenia našich služieb zákazníkov a rozšírenia našej pôsobnosti na celé územie Slovenskej republiky sme sa dohodli na začlenení spoločnosti M2 BAU s.r.o. do štruktúr E-RAN GROUP a.s. pod názvom E - RAN TZB, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá rekonštrukciou stúpacích rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky v bytových domoch. Najdôležitejším aspektom pri výbere vhodnej firmy pre rekonštrukciu rozvodov by mala byť celková životnosť zrekonštruovaných rozvodov. Z tohto dôvodu naša spoločnosť ponúka a pri svojich rekonštrukciách používa tie najkvalitnejšie materiály väčšinou nemeckého pôvodu. K našim doplnkovým službám patrí legálna likvidácia azbestocementových materiálov a bezplatné komplexné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie stúpačiek formou osobných konzultácií na Vašom bytovom dome alebo organizáciou odborných seminárov s témou rekonštrukcie rozvodov v rôznych regiónoch Slovenska. Semináre organizujeme v spolupráci so Združením pre propagáciu obnovy bytových domov a účasť na nich je samozrejme bezplatná.

Rozvody vody, kanalizácie a plynu v našich panelakoch sú už väčšinou viac ako 15 rokov po svojej životnosti a pri vhodne naplánovanej rekonštrukcii dôjde k odstráneniu množiacich sa havarijných stavov a pri správnom zaizolovaní rozvodov dosiahnu vlastníci aj nezanedbateľné úspory energie. Naša spoločnosť ponúka niekoľkoročné skúsenosti pri obnove stúpacích rozvodov v kombinácii so skúseným a riadne zaškoleným personálnym zázemím.

Ing. Marián Duranka, konateľ spoločnosti

Ing. Andrej Demjanovič, konateľ spoločnosti

Ing. Erik Pavlis, konateľ spoločnosti