Process box

... spracováva sa ...

Poruchy

Postup pri reklamácii

 • Majiteľ bytu, v ktorom je porucha, kontaktuje určeného zástupcu vlastníkov bytov
 • Zástupca vlastníkov bytov vykoná obhliadku poruchy a určí, či je závada na strane spoločných rozvodov alebo na strane vlastníka bytu (hranicou je vodomer alebo plynomer)
 • V prípade závady na spoločných rozvodoch, zástupca vlastníkov bytov kontaktuje firmu E-RAN TZB telefonicky na čísle 0948 030 241 (v pracovných dňoch od 8:00-18:00) a e-mailom na poruchy@eran-tzb.sk. Nahlásená reklamácia musí obsahovať nasledujúce údaje:
  • stručný popis závady, príp. fotografia závady
  • adresa bytového domu
  • meno majiteľa bytu
  • číslo vchodu
  • číslo bytu
  • poschodie
  • kontaktné údaje na majiteľa bytu, informácie o dostupnosti
  • vyplniť reklamačný formulár, ktorý je v prílohe

Dôležité upozornenia:

V prípade nejasností na ktorej strane je porucha, bude vyslaný náš odborný pracovník, ktorý vykoná obhliadku. V prípade závady na strane rozvodov vlastníka bytu sa porucha nebude riešiť ako záručná udalosť a bude sa fakturovať výjazd. Oblasť Bratislavy 50€ paušálne za jeden výjazd, mimo Bratislavy 0,50€/km + hodinová sadzba 15€/h za pracovný čas vyslaného pracovníka. Nami vyslaný pracovník odstráni poruchu na rozvodoch vo vlastníctve bytu iba po vzájomnej dohode s vlastníkom bytu a dohodnutí ceny za tieto práce. Na tieto práce mu ihneď po dokončení vystaví dodací list a faktúru. Faktúra je splatná okamžite, v hotovosti.

Pre prehliadanie odkazovaných dokumentov je potrebný Adobe Acrobat Reader:

AdobeReader