Process box

... spracováva sa ...

Ponuka služieb

 • Rekonštrukcia rozvodov teplej a studenej vody
 • Rekonštrukcia rozvodov cirkulácie teplej vody
 • Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie
 • Rekonštrukcia vzduchotechniky
 • Rekonštrukcia elektrických rozvodov
 • Vypracovanie odborných posudkov
 • Likvidácia azbestu
 • Hydraulické vyregulovanie sústav vykurovania a teplej vody
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie cenových ponúk
 • Obhliadky stavieb

Likvidácia azbestu:

Neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukcie kanalizácie je u nás likvidácia zdraviu nebezpečných azbestocementových materiálov. Tento materiál bol v časoch socialistickej výstavby používaný v rozvodoch kanalizácie ako vhodný tepelnoizolačný a zvukovo izolačný materiál. Pri lámaní, štiepení a rozbíjaní azbestu sa do ovzdušia dostávajú nebezpečné mikroskopické častice, ktoré môžu v krajnom prípade spôsobiť smrť. Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia OPPL/2916/2015. V rámci likvidácie azbestu na jednotlivých stavbách je nutná spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia. Naša spoločnosť zabezpečuje likvidáciu „na kľúč“, teda bez zbytočného zaťažovania vlastníkov bytov komplikovanou administratívou.

Naše služby:

 • Komplexné spracovanie potrebnej administratívy a komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia
 • Zabezpečenie priestoru rekonštrukcie proti úniku azbestocementových častíc do ovzdušia
 • Odborná demontáž kanalizačných potrubí a likvidácia nebezpečného odpadu bez ohrozenia zdravia vlastníkov bytov

Rekonštrukcia stúpačiek:

Používané materiály:

Rozvody vody:

RAUTITAN FLEX a STABIL s vonkajším priemerom 20-40mm, druh plastu – sieťovaný polyetylén triedy A (PE-Xa), výrobca REHAU, Nemecko

Výhody – najkvalitnejší a najodolnejší plast PE-Xa s odhadovanou životnosťou cez 50 rokov a jedinečná spojovacia technika, kt. neredukuje prietok vody a zabezpečuje takmer 100% istotu spojov na čo sa vzťahuje záruka od výrobcu 10 rokov

Rozvody kanalizácie:

odhlučnená kanalizácia RAUPIANIO s vonkajším priemerom 110mm, druh plastu – polypropylén (PP) so zvukovopohltivým plnivom, výrobca REHAU, Nemecko

Výhody – výrazná redukcia hluku spĺňajúca prísnu nemeckú normu VDI 4100 pre obytné budovy, hlavný rozdiel sa prejaví hlavne v porovnaní s bežnými lacnými plastovými systémami typu HT

Rozvody plynu:

SANHA - PRESS s vonkajším priemerom 22-35mm, druh materiálu – lisovaná meď výrobca SANHA, Nemecko

Výhody – kvalitná spojovacia technika od známeho nemeckého výrobcu, spájanie lisovaním, čo výrazne urýchľuje montáž

Protipožiarna ochrana:

výrobca WURTH, Nemecko

Výhody – jeden z troch na Slovensku certifikovaných výrobcov protipožiarnych systémov, ochrana prestupu voči ohňu a dymu spĺňa všetky platné slovenské normy, odolnosť je viac ako 60 min.

Priebeh montáže:

Počet montážnikov pri rekonštrukcii: 5

Rýchlosť montáže:

4-5 bytov za deň, každý večer majú vlastníci bytov k dispozícii vodu a kanalizáciu, plyn sa spúšťa až po dokončení celej stúpačky – každý druhý deň

Celková dĺžka montáže: V závislosti od dohody s investorom.

Postup montáže:

Začiatok montáže 8:00, je potrebné aby všetci vlastníci bytov boli počas rekonštrukcie doma alebo aby aspoň sprístupnili svoje byty. V prvej fáze sa demontuje jestvujúca predstena a toaleta pred stúpačkami. V druhej fáze sa vybúravajú betónové prestupy medzi podlažiami, likvidujú sa staré jestvujúce rozvody a likviduje sa zdraviu škodlivý azbest za špeciálnych bezpečnostných opatrení (špeciálne obleky, penetračná pištoľ, vysávač s Hepa filtrom, školený personál). V tretej fáze, zväčša v poobedňajších hodinách sa montujú nové rozvody, izolácie a protipožiarna ochrana. Medzi 16-18 hodinou sa potom spúšťa stúpačka do chodu, v ojedinelých prípadoch sa môže montáž predĺžiť. Každý druhý deň prebieha revízia plynu a spúšťanie stúpačky plynu. V poslednej fáze naši pracovníci inštalujú naspäť pôvodné jadrá a toalety. Murované a sadrokartónové predsteny si inštaluje každý vlastník samostatne na svoje náklady.

Rekonštrukcia ležatých rozvodov:

Na rozdiel od stúpacích rozvodov sú použité väčšie dimenzie potrubí, čo nám umožňuje ponúknuť zákazníkovi aj pre stúpačky relatívne cenovo nedostanú nerezovú oceľ. Správny návrh ležatých rozvodov musí obsahovať prepočet dimenzií projektantov zdravotechniky. Zároveň je nutné si uvedomiť , že ležaté rozvody sú vedené v technických podlažiach alebo suterénoch kde hrá významnú úlohu správna tepelná izolácia rozvodov podľa vyhlášky 282 z r.2012 MH SR. Správnym zaizolovaní sa dá dosiahnuť výrazná úspora energií.

Používané materiály:

Rozvody vody:

RAUTITAN FLEX a STABIL s vonkajším priemerom 20-40mm, druh plastu – sieťovaný polyetylén triedy A (PE-Xa), výrobca REHAU, Nemecko

Výhody – najkvalitnejší a najodolnejší plast PE-Xa s odhadovanou životnosťou cez 50 rokov a jedinečná spojovacia technika, kt. neredukuje prietok vody a zabezpečuje takmer 100% istotu spojov na čo sa vzťahuje záruka od výrobcu 10 rokov

Používané alternatívy:

Plast PE-RT , UPONOR MLC (Nemecko), nerezová oceľ spájaná lisovaním SANHA SANPRESS INOX (Nemecko)

Rozvody kanalizácie:

odhlučnená kanalizácia RAUPIANIO s vonkajším priemerom 110mm, druh plastu – polypropylén (PP) so zvukovopohltivým plnivom, výrobca REHAU, Nemecko

Výhody – výrazná redukcia hluku spĺňajúca prísnu nemeckú normu VDI 4100 pre obytné budovy, hlavný rozdiel sa prejaví hlavne v porovnaní s bežnými lacnými plastovými systémami typu HT

Rozvody plynu:

SANHA PROFIPRESS G s vonkajším priemerom 22-35mm, druh materiálu – lisovaná meď výrobca SANHA, Nemecko

Výhody – kvalitná spojovacia technika od známeho nemeckého výrobcu, spájanie lisovaním, čo výrazne urýchľuje montáž

Používané alternatívy:

Zváraná čierna oceľ, žltý protikorózny náter